Тяло Магазин

An извадка от Кой си ти? Разкриване на твоята истинска идентичност на Крис Бътлър

Тялото е ваше но не сте вие. Тялото е дреха, която носите, машина, която използвате, превозно средство, което управлявате. Тялото е ваше притежание. Просто както човек не отъждествява себе си с ризата, която носи, също така той не трябва да отъждествява себе си с тялото, което носи.

Известен футболен играч в Съединените Щати, който неотдавна напусна, дискутираше определения случай, който го е накарал да се откаже да играе. Той е бягал с футболната топка към вратата, с двама нападатели, преследващи го. Докато неговите крака започнали да се предават, той си помислил, "Хайде, вие стари крака-не ме изоставяйте сега!" Това е като шофъор на състезателна кола, който говори на колата си: "Продължавай да вървиш, Бетси-не ме оставяй сега!" С други думи, вие използвате тялото си като вид превозно средство; но като всички превозни средства, е неизбежно да се разпадне рано или късно.