Въвеждане

An извадка от Кой си ти? Разкриване на твоята истинска идентичност на Крис Бътлър

Каква е вашата същност? Материя ли е – проста съвкупност от материални атоми и молекули? Или е нещо друго?

"Кой съм аз? Може би дори никога не сте си задавали този въпрос. Може да си мислите, че вече знаете кои сте вие. За съжаление, обаче, е вероятно вие да не знаете изобщо кои сте. И ако не знаете вашата истинска идентичност, вие сте в опасност. Ще прекарате живота си в състояние на сън - ще идентифицирате себе си с нещо или някой, който не сте. Тогава, на основата на тази фалшива идентификация, ще определите целите на живота си и целта на вашето съществуване. Вие използвате тези цели, за да прецените дали правите "прогрес" в живота, дали сте "успешни". И сте подпомагани и подтиквани в тази заблуда чрез комплексна мрежа от отношения с други фантазъори. Разбира се, при смъртта (а понякога и преди), цялото нещо се превръща в кошмар.


Ако сте заинтересовани по темата в този сайт и бихте искали повече информация във връзка с разработките на Крис Бътлър, моля пишете до Секретариата на Науката за Основа на Тъждествеността.

Science of Identity Foundation
P.O. Box 270450
Honolulu, HI 96827
scienceofidentity@gmail.com